ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی تبلیغاتی

پر کاربردترین هدایای تبلیغاتی ، ساعت های رومیزی اداری می باشد که می تواند تبلیغ قوی برای مطرح کردن آرم و لوگو باشد
محصولي در اين شاخه وجود ندارد.
سفارش ساعت تبلیغاتی